Jag saknade ett sätt att lyfta in intressanta delar från en webbsida till min DokuWiki där jag samlar telefonnummer, kontakter, att-göra, bankkonton, länkar, bilder, citat... ja, allt och lite till.

Det löste sig genom att översätta från HTML till DokuWiki markup med hjälp av xclip och pandoc.

xclip är ett interface till X11 urklipp,  Pandoc är en universiell markup-konverterare  — skapat av filosofi-professor John MacFarlane. Pandoc kan även konvertera till MediaWiki, TikiWiki, TWiki, Vimwiki, XWiki and ZimWiki. Och en hel del annat.  

Pandoc använder ett internt översättningsformat som producerar perfekta konverteringar med rubrik, citat, bilder och länkar..

xclip och pandoc kan använda stdin / stdout 'piping'. Att konvertera urklippet blir löjligt enkelt. Ett script med Zenity-dialoger ser ut så här:

För att installera på Linux; spara ned clip-to-dokuwiki.sh någonstans i din $PATH exempelvis /home/[user]/.local/bin och sätt det exekverbart med chmod u+x clip-to-dokuwiki.sh

Koppla scriptet till en tangentbordskombination, varför inte Super-M för M-arkup? Gå till Keyboard settings -> Application Shortcuts tab -> Add och skriv in sökvägen /home/[user]/.local/bin/clip-to-dokuwiki.sh och koppla en tangentbordskombination - jag använder super-M.

  1. Markera text du vill lyfta in i DokuWiki på en webbsida.
  2. Höger-klicka och välj "View Selection Source". Din markering öppnas nu som HTML i en ny flik. Ctrl-C för att kopiera HTML, och sedan..
  3. super-M för att köra script'et och konvertera innehållet i urklipp till  DokuWiki markup.
  • Sista steget: skapa en tom wiki-sida och ctrl-V klistra in den konverterade texten.

Bara Firefox har ‘view selection source’ på högerklick, varför Chromium inte har den här väldigt användbara funktionen är ett mysterium.

Sammanfattning:

  • Markera text i webbläsaren
  • Höger-klicka på markeringen och välj “View selection source”
  • Ctrl-C, kopiera HTML-markeringen
  • Super-M, eller annan tangentbordskombination du valt, för att köra scriptet
  • Skapa en tom DokuWiki Sida
  • Ctrl-V för att klistra in markup på sidan

Omslagsbilden - en Manatee som äter sallad -  /u/KaanahBeoulve